Refisa Lleida

Canal ètic del informant

En compliment de la nova Llei 2/2023, reguladora de la protecció de les persones que informin sobre infraccions normatives i de lluita contra la corrupció, posem a disposició dels nostres empleats i tots aquells que mantenen una relació contractual amb la nostra empresa un canal de comunicació segur i confidencial per denunciar presumptes accions o omissions que puguin constituir infraccions del dret de la UE o altres accions indegudes que es produeixin als centres de treball pel personal i directius, sense perjudici, a el seu cas, de les conseqüències penals o laborals que se'n poguessin derivar.

Un canal segur i confidencial que permet realitzar denúncies anònimes que seran analitzades i investigades en cas que hi hagi elements o indicis suficients.

Refisa Lleida
rrhh@refisa.com 973 21 20 98
Política de privacitat Avís legal